Recente reacties

Scholing Multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen bij baby's

Het is al weer 14 jaar geleden dat ik het boekje In doeken gewikkeld het kindeke las. Hoewel inbakeren van alle tijden is, was het o.a. dit boekje van Ria Blom die het inwikkelen van baby’s weer opnieuw onder de aandacht bracht.

Van 2001 - 2005 heeft er vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) een onderzoek gelopen naar de effectiviteit van regelmaat en inbakeren. Het onderzoek toonde aan deze aanpak het huilen binnen één week met 40% kon verminderen.

Via een regiotour ‘van roze wolk tot regenbui’ werden alle medewerkers van de consultatiebureaus geschoold in regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie (RVP) en inbakeren. Vervolgens werd deze interventie opgenomen in het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg.

De afgelopen vijf jaar is er in opdracht van TNO gewerkt aan een richtlijn die erkend wordt door álle beroepsgroepen die zich met baby’s bezig houden. Dit komt de zorg voor baby’s en hun ouders ten goede: eenduidige informatie, wetenschappelijk onderbouwde adviezen en continuïteit van zorg. En… mijns inziens het belangrijkste: SAMEN met ouders nagaan welke mogelijkheden aansluiten bij de behoeften van ouders en kind.

Organisaties gaan deze nieuwe multidisciplinaire richtlijn implementeren en ook zelfstandig werkende professionals hebben behoefte om (al dan niet opnieuw) geschoold te worden.

Scholing

Rivas was de meest vooruitstrevende organisatie die alle jeugdverpleegkundigen liet (bij)scholen. 

Op 3 juni j.l. heb ik samen met Kiki Mulder een scholing verzorgd over de inhoud van de richtlijn en een opfrissing van RVP en inbakeren.

Scholing multidisciplinaire richtlijn excessief huilen bij baby's, bijscholing regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie en inbakeren

Kiki Mulder is werkzaam als jeugdverpleegkundige bij GGD Midden Nederland in Amersfoort waar 'de onrustige baby' tot een van haar experttaken behoort. In het WKZ onderzoek heeft zij een kwart van de ouders en baby’s begeleid. Aansluitend was zij docente van de regiotour en momenteel geeft zij in opdracht van TNO lezingen over de preventie van Shaken Baby Syndrome.

Op de consultatiebureaus van Rivas wordt al enige tijd met de Pacco inbakerdoeken gewerkt. Na afloop van de scholing heb ik een demonstratie gegeven zodat de Pacco tot in detail goed en veilig gebruikt kan worden.

De scholing is goed ontvangen en werd gewaardeerd met een dikke 8!

Volgens 93,9% van de deelnemers voldeed de scholing goed tot zeer goed aan hun verwachtingen en  eenzelfde percentage zag voor deze scholing toepassingsmogelijkheden van RVP. Na de scholing zien álle deelnemers mogelijkheden.

Volgens 12,1% heeft de scholing in grote mate bijgedragen aan hun kennis, 48,5% antwoordde ‘in veel opzichten’ en sommige opzichten gold voor 36,4% van de deelnemers.

Alle deelnemers vonden de informatie ‘toepasbaar’ of ‘zeer toepasbaar’ in de praktijk, resp. 51,7 % en 48,3 % en ook goed tot zeer goed toegespitst op het van van verpleegkundige. De verhouding mondelinge, schriftelijke informatie en beeldmateriaal werd beoordeeld met ‘zeer goed’ door 34,5% en ‘goed’ door 62,1%.

Scholing multidisciplinaire richtlijn excessief huilen bij baby's, bijscholing regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie en inbakeren

Diverse toelichtingen:

Fijn dat de kennis weer opgefrist en aangescherpt is.

Duidelijk, een mooie bevestiging van de dingen die ik in mijn werk doe.

Niet veel nieuwe kennis, maar een zeer goede scholing!

Leuke interactie.

Verdieping van kennis, een goede implementatie is nodig.

Prima bijscholing, duidelijk en praktisch.

Agenda

Einde van dit jaar (waarschijnlijk in november) organiseert Pacco deze scholing voor zelfstandig werkende gezondheidswerkers. Wil je weten wanneer, blijf dan automatisch op de hoogte via de  (maandelijkse) nieuwsbrief >>

Organisaties die hun medewerkers willen scholen kunnen een e-mail sturen voor meer informatie.

In doeken gewikkeld het kindeke red. Ria Blom

Reactie toevoegen