Recente reacties

Inbakeren als het warm is

Als de zomer aanbreekt, krijgen we elk jaar veel vragen over inbakeren en warmte: ‘Moet ik er wel aan beginnen?’ ‘Leidt inbakeren tot warmtestuwing, is het gevaarlijk?’ ‘Mijn baby heeft het zo warm in de doek.’ In dit blog zal ik je voldoende informatie geven om voor jouw kindje keuzes te kunnen maken.

Blijf je baby inbakeren zoals hij gewend is 
óf ga afbouwen, 
maar kies geen onveilige middenweg

 

De verleiding om alleen de armendoek van de Pacco te gebruiken of je baby met 1 doek in te bakeren is groot. Toch is dit niet veilig. Baby’s worden al onrustiger door de warmte, als je dan minder materiaal gebruikt, zal de kans dat je baby op zijn buik draait, juist groter worden.

De Pacco inbakerdoek bestaat uit twee onderdelen: een binnendoek die de armpjes vastlegt en een buitendoek die zorgt voor extra veiligheid en gevoel van geborgenheid. De armendoek heeft een label met de tekst ‘Let op: dit onderdeel niet los gebruiken’

Waarom niet?

 • De gehele Pacco doek geeft je baby meer rust en geborgenheid dan alleen de binnendoek. Het doel van inbakeren is begrenzing, niet alleen maar bewegingen stil leggen. Als je alleen baby's armpjes vastlegt, verplaatst de onrust mogelijk naar zijn beentjes.
 • Baby’s van ongeveer 3 maanden worden steeds actiever in hun beentjes. Ook worden ze sterker en behendiger. Een baby met vrije beentjes heeft meer kans op rollen naar zijn buik.
 • Als de binnendoek niet goed of te los wordt aangelegd kan deze naar boven of beneden schuiven.
 • Alleen de buitendoek gebruiken verhoogt ook de kans op omrollen.
 • Een baby in een losse buitendoek kan daar in zakken of de stof kan voor zijn mondje komen.

Basis is altijd: kijk naar je baby

Inbakeren áltijd combineren met kijken naar lichaamstaal, rust en regelmaat. Beperk uitstapjes en andere prikkels. Onrustige baby’s slapen in hun vertrouwde omgeving meestal het best. Doe wat je kan, blíjf kijken naar je baby en speel in op wat hij nodig heeft. Raak niet wanhopig als het ritme een rommeltje wordt. Tropische temperaturen vindt niemand leuk.

Tips:

 • Was de Pacco zo vaak mogelijk, dat maakt het katoen luchtiger en neemt het (nog) beter vocht op. Gebruik geen wasverzachter.
 • Houd de slaapkamer zo koel mogelijk, zodat je baby zijn warmte via zijn hoofdje kwijt kan aan de omgeving.
 • Is het buiten koeler dan binnen, zet dan de ramen wijd open zodra je baby wakker is. Tijdens de slaap op een kier en gordijnen dicht tegen de zonwarmte.
 • Mijns inziens voelt een baby zich behaaglijker als hij een (katoenen) rompertje aan heeft onder de inbakerdoek, maar je kunt hem in de zomer natuurlijk ook bloot inbakeren.
 • Baby bed laag opmakenBlijf je baby onderstoppen met een laken. Ook op warme, zomerse dagen. Dit zorgt namelijk voor vermindering van eventuele onrust en geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid en begrenzing.
 • Blijf je baby voeden op verzoek.

Maak het ledikantje laag (kort) op en leg je baby met zijn voetjes tegen het voeteneinde. Gebruik een laken van plm. 150 cm breed van stevige katoen. Dek je baby toe over zijn schouders tot zijn kin en stop het laken aan de zijkanten stevig onder het matras.

Inbakeren en warmtestuwing

Het risico van oververhitting ligt niet aan het inbakeren zelf, maar aan de gekozen materialen en de materialen van kleding en bedbekleding. Vaak in combinatie met een veel te warme omgevingstemperatuur. Omdat veiligheid van zoveel factoren afhankelijk is, kan er onmogelijk een temperatuursgrens aangegeven worden waarboven inbakeren onveilig is. Ga af op je gevoel en gebruik je gezonde verstand, dat geldt voor alles: inbakeren, uitstapjes, zon, etc.

Meet bij twijfel over de warmte de lichaamstemperatuur op als je baby heeft geslapen en je de doeken losmaakt. Tot 37.5°C is normaal. Een lichaamstemperatuur van 37.6°C of hoger betekent dat je baby ziek is, of dat hij te warm gekleed of toegedekt is. Op warme zomerdagen kan een baby zweten ook al ligt hij te slapen, maar hij mag geen rood gestuwd hoofd hebben! Bij koorts (en 24 uur na vaccinaties) niet inbakeren.

Hevig huilen kan de lichaamstemperatuur doen stijgen. Als je twijfelt over wel of niet even laten huilen, kun je op tropische dagen je baby beter uitpakken, wat te drinken geven en bij slaapsignalen opnieuw inbakeren en in bedje leggen.

Maak de doeken tijdens het slapen niet los.

Steeds weer aanpassen

Zodra het buiten èn binnen weer frisser wordt, geef je je baby weer een deken en/of een laagje extra kleding aan. Een baby die het te koud heeft, moet namelijk veel energie steken in het op peil houden van zijn lichaamstemperatuur. En dat, terwijl hij deze energie beter kan gebruiken voor zijn groei en ontwikkeling.

Nieuw: Pacco Summer

Nieuw in ons assortiment: de Pacco Summer, een extra dunne Pacco doek voor baby's van 4 tot 7 kg. 

Lees: Wanneer de standaard Pacco en wanneer de Pacco Summer?

 

Slapen en inbakeren als het warm is