Arm komt los

Onze zoon bakeren we nu een paar weken in met de pacco piccolo summer. Dit gaat harstikke goed. Hij is nu 9 weken maar ik zie de laatste paar keer dat hij het voor elkaar krijgt om zijn rechterarm los te krijgen en toch zijn hand buiten de pacco te krijgen. Hij heeft dan zijn handje onder zijn kin. Wat kan ik hier aan doen?
Is de buitendoek wel zonder de binnendoek te gebruiken of kunnen we dat beter niet doen?

Louise