Afbouwen, wanneer en hoe?

Beste Merlienke,

In de Jeugdgezondheidszorg wordt gewerkt met richtlijnen. Inbakeren wordt beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn Excessief huilen. Deze richtlijn heeft een bijlage inbakeren. Daarin staat: "Voor het wennen aan de nieuwe regelmaat en het ontwikkelen van een eigen stabiel slaap/waakritme is 1-2 weken nodig en voor het beklijven nog eens zes weken. Dit betekent dat er na ongeveer 7-8 weken na de start begonnen dient te worden met afbouwen, maar in ieder geval op de leeftijd van 4 maanden, zodat uiterlijk voor de 6e maand het inbakeren is afgebouwd. Door tijdig af te bouwen wordt tevens voorkomen dat de baby gewend raakt aan de doeken."

De leeftijd die genoemd wordt op de website 4 à 5 maanden is in de praktijk een geschikte leeftijd om af te bouwen. Een uitgeruste baby heeft dan controle over zijn armen en ouders hebben hun baby dan doorgaans goed leren kennen, kennen zijn lichaamstaal, weten hoeveel (of hoe weinig) prikkels hun kind aankan en de dagen verlopen regelmatig en voorspelbaar. Soms lukt het ook wel eerder hoor. In elk geval bij 6 maanden stoppen. Het moment om af te bouwen is als je ziet dat je kind in de box aan het oefenen is om van rug naar buik te gaan draaien. Dan kun je stapje voor stapje afbouwen. OP het moment dat jouw baby ingebakerd en al in bed pogingen doet om om te draaien is het voor de veiligheid beter om direct te stoppen.

Pacco Summer: afbouwen door steeds minder slaapjes in te bakeren.
Pacco Plus: afbouwen door 1 arm vrij te laten.
Lees ook: Inbakeren afbouwen, wanneer en hoe? 

Vriendelijke groeten, Sylvie Zuidam